Cvičenie Sunshiquan počas pobytu v Taicangu

Počas služobného pobytu v Taicangu sa mi podarilo cvičiť pod vedením majstra Shen Baofa z Taicangskej asociácie wushu. Bol som slávnostne prijatý za rumen dizi (osobného žiaka) majstra Shen a teda zástupcu 4.generácie cvičencov línie Sunshiquan majstra Sun Lutang. Na ceremónií a následnej oslave sa zúčastnilo mnoho majstrov wushu, celkovo bolo tentokrát prijatých 9 žiakov. Týmto samozrejme pokračuje tréning a hlbšie preniknutie do tradičného štýlu rodiny Sun a čínskeho wushu všeobecne.