Wushu Akadémia

 

Wushu Akadémia, do marca 2013 ako Čínsky Wushuguan Slovensko, vznikla v roku 1996 ako neziskové občianske združenie pod pôvodným názvom Wushu klub Wang Yingshen. Bol založený na podnet Mareka Školudu, ktorý sa v tom čase plne venoval bojovému umeniu wushu a štúdiu na Filozofickej fakulte UK v odbore Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia (sinológia). Neskôr sa klub rozvíjal najmä v Starej Turej, Banskej Bystrici a Bratislave. Od augusta 2002 do septembra 2003 pôsobil v úlohe trénera p. Wang Yingshen, od ukončenia jeho činnosti vedie klub Mgr. Marek Školuda.

Škola má vybudované kontakty s Čínskou asociáciou wushu, Medzinárodnou federáciou wushu, Nemeckou federáciou wushu, Českou asociáciou wushu a mnohými klubmi wushu v zahraničí aj doma. Hlavným poslaním klubu je združovanie nadšencov a priateľov čínskych bojových umení a čínskej kultúry. Náplňou práce sú pravidelné cvičenia, semináre, samostatné čvicenia jednotlivcov aj skupín, organizácia sútaží, exhibícii wushu a poznávacích zájazdov, vedenie reprezentačných tímov, ...

Klub je otvorený všetkým priateľom wushu a Číny. Nechceme byť iba školou bojových umení, ale platformou pre rozvoj kontaktov a povedomia o bojových umeniach, čínskej kultúre, filozofii, tradičnej čínskej medicíne, atď.